seven

BeOneTeam och Mellanhanden -

För en bättre framtid!

Hos oss står människan alltid i centrum

Ett roligare, enklare och mer omväxlande liv

Genom två specialiserade men gemensamt ägda företag, BeOneTeam och Mellanhanden, kan vi erbjuda assistans till människor med autismspektrum, utvecklingsnedsättning, förvärvad hjärnskada och fysisk funktionsvariation. Idag stödjer våra personliga assistenter kunder runt om i hela Kalmar län.

BeOneTeam och Mellanhanden jobbar tillsammans för dig

Ett och samma företag med två utvecklade kunskapsområden

BeOneTeam och Mellanhanden är två olika företag med två fullt utvecklade kunskapsområden intakta under samma tak för att kunna leverera en komplett assistans till människor med olika former av psykisk och/eller fysisk funktionsnedsättning. Vår värdegrund och förhållningssätt till alla våra omsorgstagare är dock helt samstämmig. Människan står alltid i centrum.

Om oss