seven

Visselblåsare

DU KAN GÖRA SKILLNAD – VISSELBLÅS!

Vi vill göra allt vi kan för att i ett tidigt skede upptäcka eventuella missförhållanden inom vår organisation. Ditt engagemang är en viktig del i det arbetet.

Välj företag för att komma vidare

Mellanhanden AB                  BeOneTeam AB