seven

Om oss

Människan i centrum

Vi tror på kvalificerade helhetslösningar och pedagogisk handledning

BeOneTeam och Mellanhanden är två olika företag med två fullt utvecklade kunskapsområden intakta under samma tak för att kunna leverera en komplett assistans till människor med olika former av psykisk och/eller fysisk funktionsnedsättning. Vår värdegrund och förhållningssätt till alla våra omsorgstagare är dock helt samstämmig. Människan står alltid i centrum. Det innebär konkret:

  • Att vi sätter stort fokus på pedagogisk handledning för våra assistenter,
  • Att varje omsorgstagare har en egen kontaktperson som kvalitetssäkrar att assistent och omsorgstagare synkar.
  • Att vi kan agera snabbt när behov eller situation så kräver. BeOneTeam/Mellanhanden är aldrig längre bort än en timme från sina omsorgstagare.
  • Att vi kan ge juridiska råd och stöd i myndighetskontakter när byråkratin känns övermäktig.

Det är med andra ord helt och hållet en idéburen verksamhet oavsett om det individuella assistentbehovet är fysiskt eller psykiskt. Eventuella ekonomiskt överskott återinvesteras i verksamheten. Bolagstekniskt är vi en liten koncern men vi agerar som ett familjeföretag. Eftersom vi tror så starkt på kvalificerade helhetslösningar och pedagogisk handledning har vi låtit bolagen behålla sina namn och inriktningar. Men vi jobbar tillsammans och gemensamt med vårdfrågor, övergripande administration, juridik och ansvar som gynnar alla våra omsorgstagare.