seven

Specialistkompetens

Kontinuerlig fortbildning

Utöver grundläggande och obligatoriska utbildningar inom assistans kan vi erbjuda spetskompetens inom handikappjuridik

Vår specialistkompetens

Kompetens växer med mångårig erfarenhet men också genom kontinuerlig fortbildning och utbildning. BeOneTeam/Mellanhanden arbetar både med metoder att tillvarata förvärvade erfarenheter genom till exempel handledning och täta personalmöten och genom att kontinuerligt och metodiskt utbilda våra assistenter. Förutom grundläggande och obligatoriska utbildningar såsom brandskydd och hjärt- och lungräddning, skräddarsyr vi också utbildningar inom till exempel kommunikation. Hur man helt enkelt genom handtecken och andra tekniker bättre kan förstå och kommunicera. Det kan också handla om utbildning kring lyftteknik, tekniska hjälpmedel, ergonomi och hur man assisterar i situationer med hög grad av personlig integritet och intimitet. Men också inspirera till utvecklande upplevelser för omsorgstagarna samt att med pedagogik bättre interagera med omsorgstagaren.

Regelverk och praxis kring vad man som person med funktionsnedsättning har för möjligheter och rättigheter till assistans har blivit alltmer komplex och invecklat. Därför har vi tillgång till juridisk spetskompetens. Juristen Anna Soltorp, jur kand med handikapprätt som specialområde, hjälper till med ansökningar av insatser, hantera överklagande av beslut, bedöma omprövningar och stötta vid kontakter med olika myndigheter.